Hoạt động đoàn – đội

l12bc0b04-f80f-4f68-8c5e-1afdd7fb82fe

Tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS

Thực hiện kế hoạch từ đầu năm học của Thị Đoàn Ba Đồn , ngày 03 tháng 12 vừa qua, trong buổi chào cờ nói chuyện đầu tuần, Liên đội trưởng Tiểu học Quảng…

Uống nước nhớ nguồn

Nhằm thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây” và thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015 “Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực”. Nhiều Liên đội khối trường Tiểu học, dưới…