Hoạt động đoàn – đội

l12bc0b04-f80f-4f68-8c5e-1afdd7fb82fe

Tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS

Thực hiện kế hoạch từ đầu năm học của Thị Đoàn Ba Đồn , ngày 03 tháng 12 vừa qua, trong buổi chào cờ nói chuyện đầu tuần, Liên đội trưởng Tiểu học Quảng…
th phƯƠng sƠn 1

Uống nước nhớ nguồn

Nhằm thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây” và thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015 “Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực”. Nhiều Liên đội khối trường Tiểu học, dưới…