Hoạt động ngoại khóa

ke hoach

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC NGÀY SÁCH VIỆT NAM NĂM 2017

PHÒNG GD – ĐT TX BA ĐỒN                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH QUẢNG THỌ                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phú                                                                                       Quảng Thọ, ngày 16 tháng 04  năm 2017   KẾ HOẠCH TỔ CHỨC…
IMG_2926

Tưng bừng ngày hội “học sinh tiểu học”

Hòa chung không khí tưng bừng chào đón “Ngày hội học sinh tiểu học” của toàn tỉnh, sáng ngày 17/2 trường Tiểu học Quảng Thọ đã tổ chức “Ngày hội học sinh tiểu học” .  Ngày hội học sinh Tiểu…

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC NGÀY SÁCH VIỆT NAM NĂM 2016 TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẢNG THỌ

PHÒNG GD&ĐT TX BA ĐỒN                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH QUẢNG THỌ                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc       Số:       /KH-THQT                                   Quảng Thọ, ngày 18  tháng 4 năm 2016 KẾ HOẠCH TỔ…