Hoạt động ngoại khóa

IMG_4288

Lễ dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ

   Thiết thực triển khai các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” “Uống nước nhớ nguồn”, tưởng nhớ công ơn các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu…

Hội thi kể chuyện theo sách – Năm học 2017-2018

Sáng thứ Sáu ngày 20/04/2018 Trường TH Quảng Thọ tổ chức Hội thi kể chuyện sáng tạo theo sách, nhằm phát động phong trào đọc sách và khuyến khích khả năng sáng tạo cho học sinh. Đây là một sân chơi…

Tưng bừng ngày hội “học sinh tiểu học”

Hòa chung không khí tưng bừng chào đón “Ngày hội học sinh tiểu học” của toàn tỉnh, sáng ngày 16/3/2018 trường Tiểu học Quảng Thọ đã tổ chức “Ngày hội học sinh tiểu học” .  Ngày hội học sinh Tiểu học thực…

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC NGÀY SÁCH VIỆT NAM NĂM 2017

PHÒNG GD – ĐT TX BA ĐỒN                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH QUẢNG THỌ                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phú                                                                                       Quảng Thọ, ngày 16 tháng 04  năm 2017   KẾ HOẠCH TỔ CHỨC…

Tưng bừng ngày hội “học sinh tiểu học”

Hòa chung không khí tưng bừng chào đón “Ngày hội học sinh tiểu học” của toàn tỉnh, sáng ngày 17/2 trường Tiểu học Quảng Thọ đã tổ chức “Ngày hội học sinh tiểu học” .  Ngày hội học sinh Tiểu…

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC NGÀY SÁCH VIỆT NAM NĂM 2016 TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẢNG THỌ

PHÒNG GD&ĐT TX BA ĐỒN                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH QUẢNG THỌ                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc       Số:       /KH-THQT                                   Quảng Thọ, ngày 18  tháng 4 năm 2016 KẾ HOẠCH TỔ…