Thông báo nhà trường

khong khi2

Lễ khai giảng năm học mới 2018-2019

Ngày 05/09, trong không khí tưng bừng của ngày hội đến trường, trường TH Quảng Thọ long trọng tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2018 – 2019. Đến…

Lễ tổng kết năm học 2017-2018

Nhằm tổng kết, đánh giá các hoạt động giáo dục của nhà trường trong năm học, sáng ngày 22/5/2018, trường TH Quảng Thọ đã tổ chức lễ Tổng kết năm học 2017 – 2018. Đến dự buổi lễ Tổng…

Luật số 02/2011/QH13 của Quốc hội : LUẬT KHIẾU NẠI

Ngày 01/02/2016, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 02/2016/TT-BTP quy định về “Quy trình giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, đề nghị, kiến nghị, phản ánh trong thi hành án dân sự” (sau đây gọi tắt là Thông…