Một số hình ảnh tổ chức hoạt động chào mừng 86 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Tháng Tư 13, 2017 9:30 sáng

WP_20170327_021 WP_20170327_024 WP_20170327_028 WP_20170327_031